Subsidie voor groene daken in Rotterdam, Groningen. Nu ook subsidie in Amsterdam, maar let op, de subsidie is al bijna op. De subsidie die de gemeente Amsterdam dit jaar beschikbaar heeft gesteld voor groene daken en groene muren, raakt snel op. Van de € 205.000,- die hiervoor beschikbaar was, is per 1 augustus 2011 nog ongeveer € 30.000,- over. Wie nog in aanmerking wil komen, moet dus snel een aanvraag indienen.
Het Gemeentearchief Rotterdam heeft op 21 januari 2008 het eerste officiële groene dak van de gemeente gekregen. Er is maar liefst 2400 m2 aan sedumdak aangelegd.

Subsidie groene daken

Op groene daken worden bijvoorbeeld grassoorten geplant, maar ook struiken of mossoorten. Een populaire en goedkope plantensoort voor groene daken is de vetplant sedum. Een dak begroeid met deze plant heeft weinig onderhoud nodig en is licht in gewicht.

De gemeente wil Rotterdammers stimuleren om groene daken aan te leggen en gaat zelf ook een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien van een groen dak. Hiervoor heeft Gemeentewerken Rotterdam het programma Groene Daken opgezet. Op deze pagina kunt u informatie vinden over het Groene Daken Programma Rotterdam en de bijbehorende subsidieregeling. Tevens kunt u meer te weten komen over Groene Daken en of een Groen Dak wat voor u is. Waarschijnlijk wel, want aan Groene Daken zitten veel voordelen!


Biodiversiteit

Ook voor de biodiversiteit in de stad zijn groene daken een waardevolle aanvulling. De vochtige planten kunnen zelfs het beruchte fijnstof uit de lucht opvangen,vasthouden en laten opnemen door de grond waar ze in staan.


Nederland krijgt groene daken

Daken met een groenlaag zijn opeens 'hotter dan hot' in Nederland. Het komt vooral door royale subsidieregelingen die in de grote steden opeens als paddestoelen uit de grond schieten. Maar geld is niet de enige reden; 'begroening' van gebouwen kan steden klimaatbestendig maken.

In Groningen krijgen inwoners sinds begin dit jaar maar liefst 30 euro subsidie per vierkante meter als ze een groen dak laten aanleggen, dat is 60 procent van de kosten. Rotterdam is al net zo scheutig.

De Gemeenteraad van Amsterdam heeft zich al uitgesproken vóór het instellen van een subsidieregeling, en voor Den Haag geldt hetzelfde.

Wereldwijd

De plotselinge opkomst van groene daken is niet alleen een Nederlands fenomeen. Burgemeester Daley van Chicago liet een park aanleggen op het dak van het gemeentehuis. Hij wil nu van Chicago de groenste stad van de Verenigde Staten maken. Duitsland installeert per jaar 14 miljoen vierkante meter groen dak. Er zijn vergaande plannen in het Canadese Montreal, en die stad heeft fraaie voorbeelden van al bestaande projecten.

Auteur: Thijs Westerbeek van Eerten Bron: Wereldomroep
Lees het hele artikel: http://www.oneworld.nl/index.php?page=_&articleId=15048&frommailing=1


Subsidie, subsidies op groene daken!

De gemeenten Rotterdam, Groningen verlenen subsidies voor het aanleggen van 'groene daken'. Dit zijn daken waarop planten groeien.


Rotterdam stimuleert aanleg groene daken.

De gemeente wil Rotterdammers stimuleren om groene daken aan te leggen en gaat zelf ook een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien van een groen dak. Hiervoor heeft Gemeentewerken Rotterdam het programma Groene Daken opgezet. Op deze pagina kunt u informatie vinden over het Groene Daken Programma Rotterdam en de bijbehorende subsidieregeling. Tevens kunt u meer te weten komen over Groene Daken en of een Groen Dak wat voor u is. Waarschijnlijk wel, want aan Groene Daken zitten veel voordelen!


Groene daken dragen bij aan een beter klimaat!

Een groen dak is een dak dat bedekt is met vegetatie en begroeiing. Er zijn verschillende typen groene daken, namelijk extensieve en intensieve groene daken. [klik hier voor uitleg over verschillende typen daken]. Wanneer groene daken op grote schaal worden toegepast dragen ze bij aan een duurzame en gezonde stad. Groene daken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Groene daken nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen een buffer tegen luchtvervuiling. Een beplant dak isoleert het pand eronder. Hiermee leveren groene daken een bijdrage aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Daardoor vermindert de opwarming van de stad en verbetert de luchtkwaliteit. En natuurlijk wordt de stad groener, waardoor er meer kansen komen voor flora en fauna en de leefbaarheid verbetert.


Groene daken bieden ook voordelen voor u

Naast het feit dat u een bijdrage levert aan een duurzame stad, heeft een groen dak ook financiële voordelen voor u. Een groen dak heeft een isolerende werking waardoor u in de winter uw pand minder hoeft te verwarmen en in de zomer minder hoeft te koelen. Dit levert dus direct een besparing op uw energienota! Bovendien gaan groene daken langer mee dan een gewoon dak waardoor u lagere onderhoudskosten heeft aan uw dak. Daarnaast heeft een groen dak een waardeverhogend effect op uw pand en zal het uw woongenot vergroten.


Naast de vele voordelen die een groen dak biedt, kan het lastiger en duurder zijn om een lekkage te verhelpen. Dit risico kan echter voorkomen worden door een goed ontwerp, uitvoering en beheer. Ook is de aanleg van een groen dak wat duurder dan een traditioneel dak. Echter, dit wordt deels gecompenseerd door de energievoordelen en als er een subsidieregeling komt, wordt dit wellicht helemaal gecompenseerd.


Onderhoud van een groen dak

Bij extensieve groene daken bestaat het onderhoud uit één maal per jaar verwijderen van zaailingen van bomen, regenwaterafvoer controleren en zonodig schoonmaken en eventuele looppaden nakijken. Intensieve groene daken hebben meer onderhoud nodig en moeten bij langdurige droogte besproeid worden.

Kosten van een groen dak

De kosten voor de aanleg van een groen dak hangen af van de kwaliteit en kenmerken van het bestaande dak en van de uiteindelijke inrichting. De gemiddelde aanlegkosten variëren van €45/m2 voor een extensief dak tot €120/m2 voor een intensieve daktuin.
Bron: Gemeentewerken, 17-07-2008
http://www.rotterdam.nl/smartsite.dws?id=2198164


Rotterdam geeft subsidie bij aanleg groene daken

Op 16 juli heeft wethouder Lucas Bolsius (Financiën, Sport en Buitenruimte) de subsidieregeling groene daken bekendgemaakt. Hij deed dit tijdens de opening van het groene dak op de Centrale Bibliotheek.

Met de subsidieregeling stimuleert Rotterdam bedrijven en particulieren om groene daken aan te leggen. De subsidie bedraagt voor particulieren € 25 per vierkante meter groen dak: ongeveer de helft van de extra kosten voor de aanleg van een eenvoudig groen dak. Voor sociale verhuurders en bedrijven bedraagt de subsidie 50 procent van de kosten tot een maximum van € 25 per vierkante meter.

Het regent steeds vaker en harder. In een dichtbebouwde omgeving zijn groene daken een nieuwe mogelijkheid om die extra neerslag tijdelijk op te vangen. Het riool raakt dan niet overbelast, en iedereen houdt droge voeten. Bovendien heeft een groen dak een isolerende werking, dus hoeft een gebouw minder te worden verwarmd of gekoeld. Dat betekent minder uitstoot van kooldioxide. Verder neemt de begroeiing ook het schadelijke fijnstof op.
Bron: http://www.waterplan.rotterdam.nl/smartsite1144.dws?channel=19500&goto=2209681


Groene daken zijn ineens hot

Begroeide daken lijken plotseling voet aan de grond te krijgen in Nederland. Verschillende steden verlenen sinds kort subsidie voor de aanleg van deze daken, die oplossingen bieden voor tal van milieuproblemen in bebouwd gebied. Andere gemeentes zullen vermoedelijk snel volgen. "Iedereen wil vooraan staan met dit onderwerp."

"Subsidie op groene daken zou het eerste moeten zijn wat Jacqueline Cramer gaat regelen." Dat zei Christoph Ravesloot kort na het aantreden van de milieuminister in het blad van de Vereniging Eigen Huis. Ruim anderhalf jaar later heeft de bouwkundige – dé expert op het gebied van begroeide daken in Nederland – zijn zin. Al wordt de subsidie dan niet door de rijksoverheid geregeld, maar door afzonderlijke steden.

Groningen was dit voorjaar de eerste die besloot te gaan meebetalen aan de aanleg van groene daken in de gemeente. Rotterdam volgde vorige maand. In Amsterdam sprak het bestuur van het stadsdeel centrum zich afgelopen week vóór een subsidieregeling uit, in Den Haag wordt daar vanuit de gemeenteraad op aangedrongen. Groene daken zijn ineens hot.
Bron: http://www.insnet.org/nl/insnl_spoton.rxml?id=20319&photo=169&title=Groene%20daken%20zijn%20ineens%20hot


Het Stationskwartier in Rotterdam, Sorry, Centraal District Rotterdam

Subsidie op zonnestroom

Duurzame brandstoffen. Duurzame biobrandstoffen. Subsidie duurzame brandstoffen.

Subsidies en premies voor zonne-energie, zonneboilers en zonnepanelen

Nieuwe subsidie voor groene stroom

Alle regels en regelingen voor subsidie

Elektrisch rijden - Elektrisch vervoer

Elektrisch en Fietsen. De Elektrische Fiets. Steppen kan ook. De Elektrische Step.

010 Rotterdam, de stad waar het gebeurd.

Stichting Duurzaam Verder. Een duurzame samenleving, duurzame projecten

Cittaslow is een Italiaans idee, een uitvloeisel van de slowfoodbeweging.

Cradle to Cradle in korte tijd populair met de slogan `afval=voedsel'.

 


 

Deze domeinnaam is te koop  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl